top of page

Tiada Siapa Yang Patut Ditinggalkan

Kesihatan mulut untuk semua, Setiap senyuman bermakna. Smile 3.0 memfokuskan kepada “Keterangkuman Kesihatan Pergigian” dalam pelaksanaan "Liputan Kesihatan Sejagat (Universal Health Coverage, UHC)" terutamanya di kalangan penduduk terpinggir di Malaysia. 

  • Facebook
  • TikTok
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page