top of page

Mengenai Kami

Program SMILE 2.0 adalah kesinambungan daripada Program SMILE 1.0 (Selamat-Masyarakat-Ideal-Lancar-Ekuiti) yang pernah dianjurkan oleh pelajar Pasca Siswazah Ijazah Doktor Kesihatan Pergigian Awam pada tahun 2021 dibawah seliaan para pensyarah di   Fakulti Pergigian, Universiti Teknologi MARA (UiTM). 
 
Pada tahun ini, Program SMILE membawa tema  Kesihatan Mental sebagai Aset untuk Kesihatan Pergigian (Mental Health for Dental Wealth). Penekanan terhadap kesihatan mental di rasakan bertepatan kerana Kesihatan Mental semakin menjadi tumpuan utama dewasa ini. Kesihatan mental terbukti mempengaruhi kesihatan fizikal, kualiti kehidupan dan produktiviti seseorang. Program SMILE 2.0 pada kali di harap dapat menyelami faktor-faktor berkaitan kesihatan mental, hubungan kesihatan mental dengan kesihatan pergigian dan langkah-langkah menangani masalah kesihatan mental khususnya di kalangan warga pergigian.
 
Laman sesawang ini diharap menjadi platform yang berguna untuk tujuan promosi dan pemakluman berkenaan aktiviti Program SMILE 2.0. Terdapat empat slot webinar yang telah di atur serta dua aplikasi mudah alih yang telah di bangunkan oleh kami. Terdapat juga pertandingan Tiktok dan larian maya (virtual run) turut ditawarkan kepada pengunjung laman sesawang ini. Semoga anda mendapat manfaat melalui program kami!
 

 
Black Minimalist Food Presentation (1280 × 720 px) (1)_edited.png

Jawatankuasa SMILE 2.0

Dr. Noor Baiti Bab
Pengarah 

6.png

Dr. Muhamad Arham 
Setiausaha

7.png

Dr. Lenny Lesa
Bendahari

3.png

Dr. Raja Nur Adilah
Webinar

Untitled design (7).png

Dr. Munirah Paiizi
Promosi

2.png

Dr. Badrul Munir 
Webmaster

5.png

Penasihat kami

PENASIHAT
 

Penasihat projek ini merupakan pensyarah-pensyarah kursus pasca siswazah kesihatan pergigian awam yang terdiri daripada pelbagai bidang .

Untitled design (22).png

Prof. Madya Dr. Norashikin Yusof

Untitled design (23).png

Prof. Madya Dr. Budi Aslinie Md Sabri

Untitled design (19).png

Dr. Nor Faezah Md Bohari

8.png

Prof. Madya Dr. N.M. Mazuan Rosdy

Dr. Nawwal Alwani Mohd Radzi

9.png

Prof. Madya Dr. Eddy Hasrul Hassan

bottom of page